ชุมชนบ้านสำโรง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนบ้านสำโรง

ในอดีตเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ผู้คนย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านเขวาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ในพื้นที่ที่มีต้นสำโรงต้นใหญ่ขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกใกล้หนองน้ำในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านสำโรง" มีภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น อาชีพส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน บ้านสำโรงเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานด้วยการสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรการศึกษาดูงานสำหรับบุคคลทั่วไปและหมู่คณะ และเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ อุดมไปด้วยอาหารที่รับประทานแล้วดีต่อใจ ดีต่อร่างกาย ด้วยการแนะนำจากสภาผู้นำและปราชญ์ของชุมชนที่มาพร้อมกับเคล็ดลับทำให้ร่างกายแข็งแรงสดใส ทั้งภายในภายนอก บริเวณชุมชนเป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากกว่า 1,000 ชนิด

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร นายอุดม อุ่นจิต (โทร.094-474-5308)
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ บ้านสำโรง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์