ชุมชนบ้านหว้าน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนบ้านหว้าน

ชุมชนบ้านหว้านชุมชนวิถีพุทธ โดยมีวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ตั้งอยู่ในชุมชน พุทธศาสนสถานที่สำคัญคือพระอุโบสถบนเรือสุพรรณหงส์จำลองกลางน้ำ ที่มีความสวยงามแปลกตาไม่เคยปรากฏในที่อื่น และโดยเฉพาะการได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุในพระอุโบสถถือได้ว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตยิ่งนัก เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อมายาวนานของชุมชน ทุกวันอาทิตย์ชาวบ้านจะมาร่วมกันทำบุญตักบาตร เที่ยวตลาดโบราณ เลือกซื้ออาหารพื้นบ้าน เดินสะพานสายรุ้งชมสะพานธรรมชาติและบรรยากาศวิถีท้องถิ่น เป็นภาพลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนวิถีพุทธจนพัฒนาต่อเนื่องขึ้นเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร นายวิมล ทองสาย โทร. 095-609-5892 (โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนการเดินทาง)
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ชุมชนบ้านหว้าน ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ