ชุมชนบ้านนาหนองเชือก

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนบ้านนาหนองเชือก

บ้านนาหนองเชือก จ.อุบลราชธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จากการขุดค้นพบร่องรอยของพิธีกรรมศพในภาชนะดินเผาในพื้นที่ ซึ่งรูปแบบวัฒนธรรมเกี่ยวกับความตายที่พบเป็นของชุมชนโบราณปลายยุคหินใหม่ จนถึงยุคโลหะแถบลุ่มแม่น้ำมูล-ชี และแม่น้ำโขงทั้งยังพบโครงกระดูกมนุษย์ ของใช้สมัยโบราณ เช่น มีด ลูกปัด ของประดับต่างๆ ภายในไหโบราณ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้สำริดและเหล็ก หลังจากนั้นเพื่อการเป็นการอนุรักษ์หลักฐานทางโบราณคดี จึงได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านนาหนองเชือกภายในวัดถ้ำพระศิลาทอง โดยความร่วมมือจากกรมศิลปากรและชาวบ้านในพื้นที่ ก่อนจะพัฒนาเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนบ้านนาหนองเชือก

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร นายรักษ์เทวา คะพิมพ์อุดมลาภ (ผู้ประสานงานชุมชน) โทร. 080-146-2482
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ บ้านนาหนองเชือก ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี