วัดวิหารทอง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดวิหารทอง

ชื่อวัดวิหารทองมีความเป็นมาอย่างไรไม่ปรากฏ อาจเป็นชื่อเดิมของวัดหรือเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกเพื่อความเข้าใจในสมัยหลังก็เป็นได้ ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์ประธานที่ปรักหักพังลงมาเกือบหมด จากส่วนฐานที่เหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าเดิมเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม คล้ายกับวัดอโศการาม และด้วยมีที่ตั้งอยู่ถัดลงมาทางทิศใต้ ทำให้สันนิษฐานว่าอาจเป็น "วัดทักษิณาราม" ที่จารึกวัดอโศการามกล่าวว่าเป็นหนึ่งในอารามที่สมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ์อัครราชมหิสี เทพธรณีโลกรัตน พระมเหสีของสมเด็จพระมหาธรรมราชาไสลือไท กษัตริย์พระองค์ที่ 8 แห่งสุโขทัย ทรงสร้างไว้ เพราะชื่อของวัดทักษิณาราม แปลความหมายได้ 2 นัยคือ "วัดทางทิศใต้" หรือ "วัดที่สร้างขึ้นเพื่อผลบุญก็ได้" ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Link : http://www.phraruangheritage.com/th/travel_historicalpark_sukhothai_wat_wihan_thong.php

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ แนะนำให้เยี่ยมชมก่อนเวลา 16.00 น. (ไม่ค่อยมีการสัญจรไปมาหลังเวลานี้)
เบอร์โทร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร โทร. 055-697-527
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 (อยู่นอกกำแพงเมืองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทางทิศใต้ ประมาณ 2.9 กิโลเมตร)