วัดเจดีย์งาม

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดเจดีย์งาม

หลายครั้งที่ ภูมิสถาปัตย์ ช่วยให้คุณค่าของโบราณสถานโดดเด่นขึ้น วัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ แห่งหนึ่งในเขตอรัญญิก ซึ่งหมายถึง เขตวัดป่าทางด้านทิศตะวันตก นอกกำแพงเมืองโบราณสุโขทัย จึงได้ชื่อว่า "วัดเจดีย์งาม" ก็ด้วยเหตุนี้ เจดีย์ประธานของวัดเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ ที่ฐานของเจดีย์มีซุ้มสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ด้านหน้ามีวิหารก่อด้วยศิลาแลงแล้วใช้หินชนวนปูพื้น สิ่งก่อสร้างทั้งหมดนี้ดูงดงามทรงพลังมากยิ่งขึ้นเมื่อมีภูเขาเป็นฉากหลัง ทว่ากลับให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็นเมื่ออยู่ท่ามกลางผืนป่ากว้างใหญ่ และเพราะวัดตั้งอยู่บนเนินเขาจึงต้องเดินตามสะพานหินขึ้นมาชมความงาม ภาพที่เจดีย์ค่อยๆ ปรากฏให้เห็นทีละส่วนเมื่อไต่สะพานขึ้นมา จึงไม่ต่างจากสรวงสวรรค์ที่ค่อยๆ เผยภาพทีละน้อยในใจมนุษย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Link : http://www.phraruangheritage.com/th/travel_historicalpark_sukhothai_wat_chedi_ngam.php

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ แนะนำให้เยี่ยมชมก่อนเวลา 16.00 น. (ห่างจากบ้านชุมชน ไม่ค่อยมีการสัญจรไปมา)
เบอร์โทร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร โทร. 055-697-527
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 (อยู่นอกกำแพงเมืองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทางทิศตะวันตก ประมาณ 4 กิโลเมตร)