หอเทวาลัยมหาเกษตร

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

หอเทวาลัยมหาเกษตร

ท่ามกลางแมกไม้ร่มครึ้มของอาณาบริเวณที่เรียกว่าป่ามะม่วง เขตอรัญญิกหรือเขตวัดป่า นอกกำแพงเมืองโบราณสุโขทัยด้านทิศตะวันตกนั้น มีศาสนสถานหลายแห่งตั้งอยู่ ล้วนเป็นอารามในพระพุทธศาสนา ยกเว้นอาคารขนาดใหญ่ ผังรูปสี่เหลี่ยม มีเสาขนาดใหญ่แปดต้น มีระเบียงที่มีพนักลูกกรงก่ออิฐอย่างสวยงาน ภายในอาคารมีฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกตา จึงเชื่อว่าอาคารนี้อาจเป็น เทวาลัยมหาเกษตร หรือหอเทวาลัยเกษตรพิมาน ซึ่งปรากฏชื่อในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร ระบุว่าในพุทธศักราช 1892 สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท "เวลารุ่งเช้า เมื่อเสด็จประดิษฐานรูปพระมเหศวร รูปพระวิษณุในหอเทวาลยมหาเกษตร ในป่ามะม่วงนี้ ดาบสพราหมณ์ทั้งหลาย บูชาเป็นนิตย์" สำหรับเทวรูปที่เคยประดิษฐานอยู่ในเทวาลัยแห่งนี้ ถูกเชิญไปประดิษฐานที่อื่นหมดแล้ว เชื่อว่าคือเทวรูปศิลปะสุโขทัยจำนวนหนึ่งที่ประดิษฐานอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเทวรูปศิลปะสุโขทัยสององค์ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง สิ่งที่ต้องห้ามพลาด 1. เทวรูปพระนารายณ์ และพระหริหระ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง เชื่อว่าเคยประดิษฐานอยู่ในเทวาลัยมหาเกษตรพิมานมาก่อน สร้างจำสำริด มีร่องรอยการปิดทองที่เครื่องทรง มีลักษณะงดงามอ่อนช้อยอย่างยิ่ง 2. ทิวทัศน์พาโนรามาของทิวเขาประทักษ์ด้านหลังเมืองสุโขทัย จากเทวาลัยมหาเกษตร สามารถมองเห็นภาพมุมกว้างและงดงามของทิวเขาประทักษ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำ และเขตศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนสุโขทัยโบราณได้อย่างชัดเจน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Link : http://www.phraruangheritage.com/th/travel_historicalpark_sukhothai_thewalai_mahakaset.php

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ แนะนำให้เยี่ยมชมก่อนเวลา 16.00 น. (ห่างจากบ้านชุมชน ไม่ค่อยมีการสัญจรไปมา)
เบอร์โทร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร โทร. 055-697-527
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 (อยู่นอกกำแพงเมือง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร)