ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอู่ทองโบราณทวารวดี จัดให้มีบริการรถรางนำนักท่องเที่ยวนั่งเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และทำกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว 4 เส้นทาง อาทิเช่น 1 เส้นทางท่องเที่ยว อู่ทองลองลุย 2 อู่ทองลองเรียนรู้ 3 อู่ทองลองสัมผัส 4 อู่ทองลองสุขภาพ โดยการร่วมกับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง เช่น วิสาหกิจดงเย็น พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิที่แกะสลักจากภูเขา วัดเขาพระศรีสรรเพชร สวนหินโบราณพุหางนาค ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร และมีกิจกรรมที่สามารถลองทำด้วยตัวเอง ได้แก่ การหล่อเหรียญโบราณ การระบายสีหัวตุ๊กตาคนโบราณ การทำกาละแมสมุนไพร การเลี้ยงไก่อารมณ์ดีและเก็บผักปลอดภัย การสานตาเหลว และการทำขนมจีนโบราณ เป็นต้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.00 – 17.00
เบอร์โทร 081 8517087
ค่าเข้าชม 990/ท่าน
เว็บไซต์
ที่อยู่ บ้านหน้าผาโฮมสเตย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี. รายละเอียด : ที่ตั้ง : 114 ม.9 ต.อู่ทอง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี