ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอู่ทองโบราณทวารวดี จัดให้มีบริการรถรางนำนักท่องเที่ยวนั่งเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และทำกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว 4 เส้นทาง อาทิเช่น 1 เส้นทางท่องเที่ยว อู่ทองลองลุย 2 อู่ทองลองเรียนรู้ 3 อู่ทองลองสัมผัส 4 อู่ทองลองสุขภาพ โดยการร่วมกับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง เช่น วิสาหกิจดงเย็น พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิที่แกะสลักจากภูเขา วัดเขาพระศรีสรรเพชร สวนหินโบราณพุหางนาค ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร และมีกิจกรรมที่สามารถลองทำด้วยตัวเอง ได้แก่ การหล่อเหรียญโบราณ การระบายสีหัวตุ๊กตาคนโบราณ การทำกาละแมสมุนไพร การเลี้ยงไก่อารมณ์ดีและเก็บผักปลอดภัย การสานตาเหลว และการทำขนมจีนโบราณ เป็นต้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.00 – 17.00 น.
เบอร์โทร ประยูร อสัมภินพงศ์ 0818517087
ค่าเข้าชม 990/ท่าน
เว็บไซต์
ที่อยู่ บ้านหน้าผาโฮมสเตย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี. รายละเอียด : ที่ตั้ง : 114 ม.9 ต.อู่ทอง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี