วิสาหกิจชุมชนตำลึงหวาน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

วิสาหกิจชุมชนตำลึงหวาน

วิสาหกิจชุมชนตำลึงหวาน เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกับขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่บ้านดอนพรหม และพื้นที่เชื่อมโยง เน้นกิจกรรม ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิเช่น กิจกรรมสุขภาพตาลต้านตึง กิจกรรมจักสาน กิจกรรมทำกุยช่าย กระถางคล้องใจ หล่อเหรียญโบราณสมัยทวารวดี กิจกรรมขนมจีนโบราณ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.00 – 17.00
เบอร์โทร 063 2093201 083 317 9770
ค่าเข้าชม ติดต่อล่วงหน้า 2-3 วัน
เว็บไซต์
ที่อยู่ วิสาหกิจชุมชนตำลึงหวาน เลขที่ 369 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี