วิสาหกิจชุมชนตำลึงหวาน

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วิสาหกิจชุมชนตำลึงหวาน

วิสาหกิจชุมชนตำลึงหวาน เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกับขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่บ้านดอนพรหม และพื้นที่เชื่อมโยง เน้นกิจกรรม ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิเช่น กิจกรรมสุขภาพตาลต้านตึง กิจกรรมจักสาน กิจกรรมทำกุยช่าย กระถางคล้องใจ หล่อเหรียญโบราณสมัยทวารวดี กิจกรรมขนมจีนโบราณ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.00 – 17.00 น.
เบอร์โทร นายกิตติ์ธเนศ พุฒพีระวิทย์ 063 2093201
ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรม 250 – 500 บาท/คน
เว็บไซต์
ที่อยู่ วิสาหกิจชุมชนตำลึงหวาน เลขที่ 369 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี