วิสาหกิจชุมชนบ้านตำนานดิน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

วิสาหกิจชุมชนบ้านตำนานดิน

ตำนานดิน พืชท้องถิ่นที่ชื่อสะดุดหู สู่การนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ สรรสร้างพืชพรรณไม้มากมายขึ้นบนโลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้กับความสมดุลในระบบนิเวศ และให้มนุษย์เราใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนำมาเป็นอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม ทั้งนี้การนำมาใช้ประโยชน์นั้นมักจะขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของผู้คนในยุคสมัยนั้น ๆ วิสาหกิจชุมชนบ้านตำนานดิน เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกับขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านเขาพระ เน้นกิจกรรม ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิเช่น กิจกรรมตำนานดิน (กาละแมเกสรผึ้ง) กิจกรรมชงชาตำนานดิน กิจกรรมสครับผิวสมุนไพรตำนานดิน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 9.00 – 17.00
เบอร์โทร 061 826 3987
ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมคนละ 200 THB
เว็บไซต์
ที่อยู่ 548 หมู่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี