วิสาหกิจชุมชนบ้านตำนานดิน

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วิสาหกิจชุมชนบ้านตำนานดิน

ตำนานดิน พืชท้องถิ่นที่ชื่อสะดุดหู สู่การนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ สรรสร้างพืชพรรณไม้มากมายขึ้นบนโลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้กับความสมดุลในระบบนิเวศ และให้มนุษย์เราใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนำมาเป็นอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม ทั้งนี้การนำมาใช้ประโยชน์นั้นมักจะขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของผู้คนในยุคสมัยนั้น ๆ วิสาหกิจชุมชนบ้านตำนานดิน เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกับขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านเขาพระ เน้นกิจกรรม ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิเช่น กิจกรรมตำนานดิน (กาละแมเกสรผึ้ง) กิจกรรมชงชาตำนานดิน กิจกรรมสครับผิวสมุนไพรตำนานดิน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 9.00 – 17.00 น.
เบอร์โทร 061 826 3987 (คุณธนกิต แสวงหา)
ค่าเข้าชม ค่ากิจกรรมคนละ 200 บาท
เว็บไซต์
ที่อยู่ 548 หมู่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี