ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี

ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี เมืองแห่งประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ชุมชนที่ดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 3 ชุมชน อาทิ ชุมชนคลองกระแชง ชุมชนตลาดริมน้ำ ชุมชนวัดเกาะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ เส้นทางเดินชมเมืองเก่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และเป็นชุมชนที่นำเสนออาหารชุมชนที่มีอัตลักษณ์สอดคล้องกับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโก (City of Gastronomy) นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส เรียนรู้ และสนุกสนานกับการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน อิ่มท้องกับอาหารชุมชนที่หลากหลาย จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมชุมชนเชิงวัฒนธรรม และได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปี พ.ศ. 2564

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09.00 - 17.00
เบอร์โทร 06 2463 5464 08 6344 4418
ค่าเข้าชม 1 เส้นทางท่องเที่ยวครึ่งวัน (ไม่รวมอาหารกลางวัน) - ตั้งแต่ 3-4 คน ราคา 890 THB - ตั้งแต่ 5-10 คน ราคา 550 THB - ตั้งแต่ 11 คน ขึ้นไป ราคา 400 THB 2 เส้นทางท่องเที่ยวแบบเต็มวัน (ไม่รวมอาหารกลางวัน รับประทานอาหารในชุมชน) - ตั้งแต่ 3-4 คน ราคา 1,450 THB - ตั้งแต่ 5-10 คน ราคา 890 THB - ตั้งแต่ 11 คน ขึ้นไป ราคา 650 THB 3 เส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) - ตั้งแต่ 3-4 คน ราคา 790 THB - ตั้งแต่ 5-10 คน ราคา 590 THB - ตั้งแต่ 11 คน ขึ้นไป ราคา 450 THB 4 ชุดอาหารท้องถิ่นแบบขันโตก (รับนักท่องเที่ยว 20 คน ขึ้นไป) - ชุดอาหารท้องถิ่น (ข้าวผัดแดง แกงหัวตาล ขนมจีนทอดมัน น้ำพริกชะครามกุ้งเค็ม ขนมหม้อแกง) ราคา 300 THB/คน - ชุดต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) (ข้าวสวย แกงหัวตาล ยำใหญ่ ขนมจีนทอดมัน น้ำพริกมะแว้งเคยตาดำ ขนมไทย) ราคา 280 THB/คน -ชุดกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน (มัสมั่น ยำใหญ่ แกงจืด ขนมไทย ข้าวสวย) ราคา 250 THB/คน
เว็บไซต์
ที่อยู่ เลขที่ 82 ถนนคลองกระแชง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000