ชุมชนบ้านไร่กร่าง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนบ้านไร่กร่าง

ชุมชนวิถีตาลธรรมชาติที่ขึ้นเอง เรียงรายในพื้นที่ทั้งภายในชุมชนและในนาข้าว ทำให้ชุมชนบ้านไร่กร่างเป็นชุมชนที่มีอาชีพที่เชื่อมโยงกับตาลโตนดเมืองเพชร เช่น การทำน้ำตาลโตนด การแปรรูปเป็นขนมหวานต่างๆ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ภายในชุมชนนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิถีตาลโตนด อาทิ ทุ่งนาป่าตาล ลุ่มหลงในดงตาล สวนเกษตร บ้านช่างเกวียนจิ๋ว ทุ่งนาหัวล่อรอยต่อ 2 อำเภอ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีตาลและวิถีชีวิตชุมชน เช่น กิจกรรมการเคี่ยวตาล กิจกรรมการสานใบตาล กิจกรรมการทำล้อเกวียนจิ๋ว และที่โดดเด่น คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การทำยำหัวโหนด ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของบ้านไร่กร่าง

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09.00 - 17.00
เบอร์โทร 08 1019 5545
ค่าเข้าชม 1 เส้นทางท่องเที่ยวครึ่งวัน (รวมอาหารกลางวัน) - ตั้งแต่ 2 คน ราคา 520 THB 2 เส้นทางท่องเที่ยวแบบเต็มวัน (รวมอาหารกลางวัน) - ตั้งแต่ 1-4 คน ราคา 850 THB - ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป ราคา 550 THB 3 เส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมทำยำหัวโหนด (รวมอาหารกลางวัน) - ตั้งแต่ 2-4 คน ราคา 890 THB - ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป ราคา 650 THB
เว็บไซต์
ที่อยู่ เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150