ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ (ไร่สะท้อน)

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ (ไร่สะท้อน)

ท่องเที่ยววิถีไทย ไหว้พระอายุ 1,000 ปี เรียนรู้จาก ครูภูมิปัญญา วิถีตาลโตนด การใช้ประโยชน์ตั้งแต่รากถึงยอด การเคี่ยวตาล จักสานใบตาล การทำว่าว อาหารพื้นบ้านจากตาล เป็นต้น และสนุกสนานกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมทำขนมตาล

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09.00 - 17.00 น.
เบอร์โทร คุณชัชชัย นาคสุข (พี่น้อย) โทรศัพท์ 09 9246 9099
ค่าเข้าชม 1 เส้นทางท่องเที่ยวครึ่งวัน เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การทำขนมตาล (รวมอาหารกลางวัน) - ตั้งแต่ 5-9 คน ราคา 790 บาท - ตั้งแต่ 10-15 คน ราคา 590 บาท 2 เส้นทางท่องเที่ยวแบบเต็มวัน (รวมอาหารกลางวัน) - ตั้งแต่ 5-7 คน ราคา 1,100 บาท - ตั้งแต่ 8-9 คน ราคา 790 บาท - ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ราคา 690 บาท 3 เส้นทางท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน - ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ราคา 1,450 บาท
เว็บไซต์
ที่อยู่ เลขที่ 21 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150