ชุมชนบ้านม้าร้อง (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านม้าร้อง)

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนบ้านม้าร้อง (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านม้าร้อง)

ชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าไม้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ถ้ำน้ำทิพย์ ถ้ำไทร ถ้ำเพลินจิต ถ้ำน้ำลอด และชุมชนยังเป็นต้นแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านที่เข้มแข็ง มีโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปี 2565 มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ ชมการเลี้ยงผึ้งโพรง การเรียนรู้ธนาคารต้นไม้ ชมถ้ำ นั่งรถซาเล้ง การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09.00 - 17.00
เบอร์โทร 08 1292 8141 08 2385 3856
ค่าเข้าชม 1.1 เส้นทางท่องเที่ยว 1 วัน - จำนวน 2 คน ราคา 800 THB - ตั้งแต่ 3-4 คน ราคา 590 THB - ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป ราคา 490 THB 1.2 เส้นทางท่องเที่ยว 1 วัน 1 คืน (พักบ้านพักโฮมสเตย์) - จำนวน 2 คน ราคา 1,250 THB - ตั้งแต่ 3-4 คน ราคา 1,050 THB - ตั้งแต่ 5-9 คน ราคา 950 THB - ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ราคา 890 THB
เว็บไซต์
ที่อยู่ ศาลาประชาคมบ้านม้าร้อง เลขที่ 125 หมู่ที่ 4 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140