ชุมชนบ้านหินเทิน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหินเทิน)

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ชุมชนบ้านหินเทิน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหินเทิน)

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของอาชีพ ชุมชนท่องเที่ยวเส้นทางมะพร้าว กิจกรรมที่น่าสนใจคือ กิจกรรมปั่นจักรยาน ทำหัตถกรรมกะลา ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและลิปบาล์ม ชมการเลี้ยงผึ้งโพรง

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09.00 - 17.00 น.
เบอร์โทร นายภัทรดนัย สมศรี (กำนันเอก) โทรศัพท์ 08 3266 2656 นายมารุต หมั่นทองสุขพร (พี่เจี๊ยบ) โทรศัพท์ 08 1191 7571
ค่าเข้าชม - เส้นทางท่องเที่ยวครึ่งวันด้วยจักรยาน ตั้งแต่ 2-3 คน ราคา 1,390 บาท ตั้งแต่ 4-5 คน ราคา 890 บาท ตั้งแต่ 6-9 คน ราคา 700 บาท ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ราคา 590 บาท
เว็บไซต์
ที่อยู่ บ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130