ชุมชนบ้านหินเทิน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหินเทิน)

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนบ้านหินเทิน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหินเทิน)

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของอาชีพ ชุมชนท่องเที่ยวเส้นทางมะพร้าว กิจกรรมที่น่าสนใจคือ กิจกรรมปั่นจักรยาน ทำหัตถกรรมกะลา ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและลิปบาล์ม ชมการเลี้ยงผึ้งโพรง

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09.00 - 17.00
เบอร์โทร 08 3266 2656 08 1191 7571
ค่าเข้าชม - เส้นทางท่องเที่ยวครึ่งวันด้วยจักรยาน ตั้งแต่ 2-3 คน ราคา 1,390 THB ตั้งแต่ 4-5 คน ราคา 890 THB ตั้งแต่ 6-9 คน ราคา 700 THB ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ราคา 590 THB
เว็บไซต์
ที่อยู่ บ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130