ชุมชนอ่าวน้อย

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ชุมชนอ่าวน้อย

ชุมชนเกษตรกรรมที่มุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์ มีไร่สับปะรดและวิถีประมง ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมการเที่ยวโดยชุมชนร่วมกันในนาม ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลอ่าวน้อย และได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปี พ.ศ. 2562 และมาตรฐานโฮมเสตย์อาเซียน นอกจากนี้ชุมชนยังคัดสรรของดีจากชุมชน คือ สับปะรดนำมารังสรรค์เป็นเมนูและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการท่องเที่ยววิถีสับปะรด

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09.00 - 17.00 น.
เบอร์โทร คุณอังคณา พิพัฒน์สุขสกุล (คุณนก) โทรศัพท์ 08 1978 1577
ค่าเข้าชม 7.1 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทำซี่โครงหมูอบสับปะรด (รวมอาหารกลางวัน) - ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ราคา 490 บาท
เว็บไซต์
ที่อยู่ เลขที่ 93/5 หมู่ที่ 11 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210