ชุมชนอ่าวน้อย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนอ่าวน้อย

ชุมชนเกษตรกรรมที่มุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์ มีไร่สับปะรดและวิถีประมง ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมการเที่ยวโดยชุมชนร่วมกันในนาม ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลอ่าวน้อย และได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปี พ.ศ. 2562 และมาตรฐานโฮมเสตย์อาเซียน นอกจากนี้ชุมชนยังคัดสรรของดีจากชุมชน คือ สับปะรดนำมารังสรรค์เป็นเมนูและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการท่องเที่ยววิถีสับปะรด

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08.00 - 18.00
เบอร์โทร 08 1978 1577 03261 1150
ค่าเข้าชม 7.1 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทำซี่โครงหมูอบสับปะรด (รวมอาหารกลางวัน) - ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ราคา 490 THB
เว็บไซต์
ที่อยู่ เลขที่ 93/5 หมู่ที่ 11 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210