วัดรามประดิษฐ์

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

วัดรามประดิษฐ์

วัดรามประดิษฐ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นวัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาระยะหนึ่ง ชื่อเดิมอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด เมื่อชาวบ้านใกล้ละแวกวัดมีการโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้คนลดน้อยลง จึงทำให้ขาดพระสงฆ์ดูแลจัดการวัด ทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง เป็นป่ารกจนแทบไม่มีสภาพวัดปรากฏให้เห็น ต่อมามีพระภิกษุรูปหนึ่งจาริกและพำนัก ณ วัดแห่งนี้นามว่า พระใหม่ อินทวํโส เข้าบูรณปฏิสังขรณ์ จากวัดร้างเป็นวัดใหม่และสร้างอุโบสถใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ ชาวบ้านจึงอาราธนาท่านเป็นเจ้าอาวาสและร่วมกันตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดบ้านใหม่” ตามนามของท่านเจ้าอาวาส จากชื่อวัดบ้านใหม่ในเวลาต่อมา ก็ได้ปรับเปลี่ยนชื่อให้แหมาะสมตามยุคสมัย เป็น “วัดรามประดิษฐ์” ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ (แต่ไม่ทราบว่าเปลี่ยนชื่อเมื่อปี พ.ศ.ใด) และคงชื่อนี้ตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นสำนักเรียนนักธรรม แผนกธรรม – นักธรรม

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 06.00 - 18.00
เบอร์โทร 075 518542
ค่าเข้าชม ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ 140 พานิชสัมพันธ์ ตำบล บางพระ อำเภอ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140