วัดรามประดิษฐ์

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดรามประดิษฐ์

วัดรามประดิษฐ์ วัดเก่าแก่ที่อยู่กับอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนาน ครั้งหนึ่งถูกปล่อยให้รกร้างและได้รับการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2521 เดิมชื่อวัดใหม่และได้เปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเป็น วัดรามประดิษฐ์ มีองค์พระพุทธรูปปรางค์ห้ามญาติ หน้าโบสถ์หลังเก่า ที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ที่มา : https://www.orbittoursthailand.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87/

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร 075518542
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ 140 พานิชสัมพันธ์ ตำบล บางพระ อำเภอ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140