วัดรามประดิษฐ์

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดรามประดิษฐ์

วัดรามประดิษฐ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นวัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาระยะหนึ่ง ชื่อเดิมอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด เมื่อชาวบ้านใกล้ละแวกวัดมีการโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้คนลดน้อยลง จึงทำให้ขาดพระสงฆ์ดูแลจัดการวัด ทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง เป็นป่ารกจนแทบไม่มีสภาพวัดปรากฏให้เห็น ต่อมามีพระภิกษุรูปหนึ่งจาริกและพำนัก ณ วัดแห่งนี้นามว่า พระใหม่ อินทวํโส เข้าบูรณปฏิสังขรณ์ จากวัดร้างเป็นวัดใหม่และสร้างอุโบสถใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ ชาวบ้านจึงอาราธนาท่านเป็นเจ้าอาวาสและร่วมกันตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดบ้านใหม่” ตามนามของท่านเจ้าอาวาส จากชื่อวัดบ้านใหม่ในเวลาต่อมา ก็ได้ปรับเปลี่ยนชื่อให้แหมาะสมตามยุคสมัย เป็น “วัดรามประดิษฐ์” ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ (แต่ไม่ทราบว่าเปลี่ยนชื่อเมื่อปี พ.ศ.ใด) และคงชื่อนี้ตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นสำนักเรียนนักธรรม แผนกธรรม – นักธรรม

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร 075518542
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ 140 พานิชสัมพันธ์ ตำบล บางพระ อำเภอ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140