โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น คือโรงสีข้าวเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าบน ถ.นครนอก ตัวอาคารทาสีแดงขลังแบบคลาสสิก ในอดีตเคยเป็นของต้นตระกูลเสาวพฤกษ์ (ขุนราชกิจจารี) ที่ร่วมหุ้นกับตระกูลโคนันทน์ จัดตั้งโรงสีในชื่อ "หับ โห้ หิ้น" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454 (หับ โห้ หิ้น เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลว่า เอกภาพ ความกลมกลืนและความเจริญรุ่งเรือง) น่าดีใจว่าแม้กาลเวลาจะผ่านมานับร้อยปีแล้ว แต่สภาพของโรงสีแดงนี้ก็ยังได้รับการทำนุบำรุงไว้อย่างดี และเป็นอีกแห่งที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารพาณิชย์จากสมาคมสถาปนิกสยาม (พ.ศ. 2554) ปัจจุบันคุณรังสี รัตนปราการ เจ้าของโรงสีแดงรุ่นที่ 3 และประธานภาคีคนรักเมืองสงขลาฯ ได้พัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 06.00 - 18.00
เบอร์โทร 074 321 675
ค่าเข้าชม ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ 13 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา