ยอยักษ์ที่คลองปากประ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ยอยักษ์ที่คลองปากประ

คลองปากประ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านปากประ ตำบลนางตุง อำเภอควนขนุน เป็นคลองขนาดใหญ่จากสายน้ำหลากหลายพื้นที่ในพัทลุงที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาในที่สุด ทำให้บริเวณคลองกลายเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ที่ชุกชุมไปด้วยฝูงปลา เกิดเป็นวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านที่คิดค้นประดิษฐ์ยอขึ้นในการดักจับปลาโดยเฉพาะโครงสร้างที่ทำด้วยไม้ไผ่ มีไม้คานยกยึดติดอยู่กับแขนยอ โดยตัวยอมีรูปร่างเป็นแหสี่เหลี่ยม ยอขอลที่นี่มีขนาดใหญ่ หรือที่รู้จักกันว่า "ยอยักษ์" เป็นยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจากที่อื่น นอกจากนี้ กิจกรรมพิเศษที่คลองปากประ คือ การได้นั่งเรือไปสัมผัสวิถีชีวิตการยกยอยักษ์ของชาวบ้าน ที่ต่างช่วยกันดักจับปลา เป็นการสัมผัสวิถีชีวิตของพัทลุงที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ให้ชวนหลงใหล กลายเป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพทั้งหลาย ซึ่งแสงแรกนี้จะสวยที่สุดในช่วงฤดูร้อน แต่ในฤดูฝนจะเห็นปลาที่ชุกชุมมากกว่า ที่มา : https://wegophatthalung.com/

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 05.00 - 18.00 น.
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ บ้านปากประ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง