ชุมชนทะเลน้อย (แปรรูปกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน)

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนทะเลน้อย (แปรรูปกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน)

กระจูด หรือต้นกกกระจูด คือ วัตถุดิบในท้องถิ่นที่สามารถหาได้ทั่วไปตามธรรมชาติ จะมีความเหนียว นุ่มและคงทน ทั้งยังสามารถย้อมสีได้ แต่เดิมชาวบ้านในอำเภอควนน้อยมีภูมิปัญญาในการนำกระจูดมาถักเป็นเสื่อเอาไว้ใช้ในครัวเรือนอยู่แล้ว โดยต่อมาชาวบ้านได้พัฒนานำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งผลตอบรับดีมากจนสามารถส่งออกต่างประเทศสร้างรายได้อย่างมหาศาล โดยผลิตภัณฑ์กระจูดมีหลากหลายได้แก่ กระเป๋า ตะกร้า หมวก เสื่อ โดยกลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์จากกระจูด มีหลากหลายกลุ่มสามารถติดต่อเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาผลิตภัณฑ์จากกระจูดได้ทุกวัน เช่น กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์กระจูด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรปลายตอกร่วมใจ กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านปลายตรอก แม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด กลุ่มผลิตภัณฑ์สานกระจูด หัตถกรรมกระจูดกลุ่ม “บายใจ” By-jai กระเป๋ากระจูด “ใจเย็น”

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ บ้านทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง