โบราณสถานบ่อเก๋ง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

โบราณสถานบ่อเก๋ง

บ่อเก๋ง คือ ปราการรักษาด้านหน้าของเมืองสงขลาเก่า ที่ตั้งอยู่ฝั่งแหลมสน สร้างขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ประกอบด้วยเชิงเทิน ที่ตั้งปืนใหญ่ อาคารที่พักของผู้รักษาป้อม บ่อน้ำและซุ้มประตู เมื่อมีการย้ายเมืองสงขลามายังฝั่งบ่อยาง (ตัวเมืองสงขลาในปัจจุบัน) ได้มีการสร้างป้อมปากแม่น้ำแหลมทราย เพื่อคอยป้องกันเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง ปราการบ่อเก๋งจึงถูกปล่อยร้างไป ปัจจุบันภายในบริเวณ "บ่อเก๋ง" ยังมีซากโบราณสถานสิ่งหนึ่ง ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ นั่นคือ "ซุ้มประตู" ซึ่งสร้างด้วยอิฐถือปูน มีสันหลังคาโค้งงอน ซึ่งลักษณะดังกล่าวปรากฏในกลุ่มอาคารทางตอนใต้ของจีน เช่น ในเขตเฉาซ่าน เขตหมิ่นหนาน การปรากฎลักษณะสถาปัตยกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณเขาหัวแดงด้วย ทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2542 ที่มา : กรมศิลปากร

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 0 7426 0280
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา