สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เดิมชื่อสวนพฤกษศาสตร์พัทลุง โดยใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองยวน ในท้องที่ หมู่ที่ 4 , 5 และ 6 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ประมาณ 6,100 ไร่ เพื่อรักษาสภาพป่าพรุดั้งเดิมไว้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบต่ำ มีน้ำท่วมขังเกือบทั้งปี โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม น้ำจะท่วมเต็มพื้นที่สวนฯ ด้านทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบสงขลา (ทะเลหลวง) ทิศเหนือติดทุ่งแหลมดินที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก ลักษณะพืชเป็นป่าพรุทั้งหมด พรรณไม้เด่นคือเสม็ดขาว รองลงมาคือ จิกนา หว้านา กุ่มน้ำ พุดน้ำ เป็นต้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง