เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุควนเคร็ง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุควนเคร็ง

ภายในพรุควนเคร็งอันคำว่า “พรุ” หมายถึงบริเวณที่มีที่ลุ่มชุ่มน้ำ มีซากผุพังของพันธุ์พืชทับถม เมื่อเหยียบย่ำจะยุบตัวให้ความรู้สึกหยุ่นๆ ยังมีทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจคือต้น “กระจูด” พืชจำพวกกกที่มีลำต้นกลมสีเขียวอ่อน วงรอบกว้างประมาณดินสอ ความสูง ๑-๒ เมตร เมื่อนำมาตัดหัวตัดท้ายตากแดดให้แห้งสนิท สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องจักรสานได้หลายชนิด เช่น เสื่อ กระสอบ กระบุง กระเป๋า ถือเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีความเหนียว นุ่ม ทนทาน ที่มา : https://www.sarakadee.com/2019/08/29/ป่าพรุควนเคร็ง/

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช