โนราโรงครู วัดท่าแค 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

โนราโรงครู วัดท่าแค 

พิธีกรรมโนราโรงครู สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในภาคใต้ แต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือ "งานโนราโรงครูท่าแค" ด้วยมีความเชื่อว่าที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของโนรา และยังเป็นที่พำนักของครูหมอโนราหรือตายายโนรา นอกจากนั้นยังมีการจัดพิธีกรรมตามแบบดั้งเดิมสมบูรณ์ครบถ้วน ที่สำคัญยังเป็นการรวมตัวกันของโนราที่มีความเชี่ยวชาญจากแต่ละสายมาทำการแสดงและร่วมพิธีกรรม โนราโรงครูวัดท่าแค มีกำหนดจัดในวันพุธที่ 2 ของเดือน 6 ตามเดือนจันทรคติของทุกปี โดยมีระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน โนราโรงครู ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีการสืบทอดต่อกันมายาวนานของผู้ที่เป็นศิลปินโนรา ผู้ที่นับถือครูหมอโนรา และความสำคัญยิ่งต่อลูกหลานโนราในจังหวัดพัทลุงต่างเดินทางมาชม และร่วมสักการะขอพร "พ่อขุนศรีศรัทธา" ปรมาจารย์โนราบรรพบุรุษที่ลูกหลาน นับถือให้ความเคารพ กราบไหว้บูชา ตามความเชื่อว่า "โนรา" เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครองดูแล รักษาลูกหลานที่นับถือตายาย ให้มีความเจริญรุ่งเรือง พิธีโนราเข้าโรง ทำพิธีไหว้ภูมิพิธีตั้งบ้านตั้งเมือง พิธีเชิญครู (กาดครู) พิธีบวงสรวงครู พิธีแห่ผ้าผูกต้นโพธิ์รำถวายศาล พิธีรำแก้บน การเหยียบเสนออกพราน รำ12 คำพลัด เชิญตายายเข้าทรงในร่างทรงพิธีรำแก้บน  พิธีตัดเหมย การเหยียบเสน แก้บนรำออกพราน รำคล้องหงส์ จับบทสิบสอง รำแทงเข้ พิธีบูชาตายาย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ พิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค มีกำหนดจัดในวันพุธที่ 2 ของเดือน 6 ตามเดือนจันทรคติของทุกปี โดยมีระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม ไม่มี
เว็บไซต์
ที่อยู่ วัดท่าแค ตำบล ท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000