หาดแสนสุขลำปำ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

หาดแสนสุขลำปำ

หาดแสนสุขลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ด้านหน้าเห็นทิวทัศน์ ของทะเลสาบสงขลา และมองเห็นเกาะสี่เกาะห้า ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออก บริเวณหาดลำปำได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะ มีสนามเด็กเล่น และยังมีรูปหล่อรัชกาลที่ 5 ซึ่งครั้งหนึ่งในปี 2432 พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จ ประพาสชายหาดลำปำแห่งนี้ สัญลักษณ์ที่สำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่หาดแสนสุขลำปำคือรูปปั้นโลมาอิรวดีหรือหรือ โลมาหัวบาตร ซึ่งในอดีตมีโลมาอิรวดีจำนวนมากในบริเวณลำปำ แต่ในปัจจุบันจำนวนโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาลดลงเป็นอย่างมาก จากการรายงานครั้งล่าสุดพบเพียง 14 ตัวสุดท้าย สาเหตุหลายประการที่ทำให้โลมาอิรวดีลดลงในปัจจุบัน คือ การผสมพันธุ์ในฝูงเดียวกันทำให้ทายาทไม่สมบูรณ์เต็มที่ เนื่องจากโลมาอิรวดีไม่สามารถเดินทางเข้าออกระหว่างทะเลสาบกับอ่าวไทยได้อย่างแต่ก่อน เพราะบริเวณนี้เต็มไปด้วยเครื่องมือประมงจำนวนมาก ประกอบกับส่วนทางด้านเหนือของทะเลสาบที่มีคลองปากระวะเชื่อมต่อกับทะเล ก็มีเขื่อนปากระวะขวางทางเดินของน้ำเค็มไม่ให้เข้าสู่ทะเลสาบ โลมาอิรวดีจึงเหมือนถูกกักขัง อีกทั้งน้ำเสียจากนากุ้ง สารเคมีจากโรงงาน ขยะจากชุมชนจะถูกปล่อยลงสู่ทะเลสาบก็ส่งผลกระทบต่อการมีชีวิตอยู่ของโลมาอิรวดีเช่นกัน การฟื้นฟูทะเลสาบให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมก็จะช่วยให้โลมาอิรวดี มีชีวิตที่ยืนยาวและสืบทอดสายพันธุ์ของมันต่อไป ปัจจุบันพบโลมาอิรวดีเพียง 5 แห่งในโลกคือ แม่น้ำอิรวดี ประเทศพม่า แม่น้ำโขง ประเทศลาว-กัมพูชา ทะเลสาบซิลิกา ประเทศอินเดียแม่น้ำมะหะขาม อินโดนีเซีย และทะเลสาบสงขลาหรือไทยลากูน ประเทศไทย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ไม่ได้ระบุ
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม ไม่มี
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง