ท่าน้ำหัวนอน ลำปำ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ท่าน้ำหัวนอน ลำปำ

เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนริมน้ำ บริเวณชุมชนเริ่มต้นจากบริเวณริมคลองลำปำขยายตัวออกมาจนถึงถนนใหญ่ของเมืองพัทลุง อีกฝั่งของลำคลองเป็นชุมชนตลาดลำปำ เชื่อมกันด้วยสะพาน เป็นชุมชนเรือนไม้เดี่ยว วางตัวต่อเนื่องกันบนถนน 2 เลน ขนาดเล็ก มีสภาพดี และการปรับปรุงอาคารยังคงรักษาสภาพเดิมของอาคารไว้ได้ มีการใช้งานอาคารเป็นที่อยู่อาศัย บางอาคารใช้ชั้นล่างเป็นพื้นที่ค้าขายของสด และของใช้ทั่วไป มีการทำเกษตรและประมงระดับครัวเรือน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ไม่ได้ระบุ
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม ไม่มี
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000