ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง

ตลาดเช้าพัทลุง ตั้งอยู่ในซอยนิ่มอรุณอุทิศ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เปิดทุกวัน เวลา 02.00-18.00 น. เป็นตลาดสด ขายผัก ผลไม้ อาหารปรุงสุก เครื่องปรุงรส อาหารแห้ง อาหารสด อาหารสำเร็จรูปต่างๆ ขนมพื้นบ้านของพัทลุงและพื้นถิ่นภาคใต้ มาที่ตลาดสดทำให้ได้เห็นวิถีตลาดยามเช้า และชิมอาหารหลากหลายของคนพัทลุง

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 02.00-18.00 น.
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม ไม่มี
เว็บไซต์
ที่อยู่ ซอยนิ่มอรุณอุทิศ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง