ตลาดน้ำทะเลน้อย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ตลาดน้ำทะเลน้อย

ตลาดน้ำทะเลน้อย เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา10.00-18.00 น เป็นศูนย์รวมสินค้ามากมาย ชิม ช็อป ใช้ ของฝาก สินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP เป็นตลาดนัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง เนื่องจากอุทยานนกน้ำทะเลน้อยมีนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างจังหวัดและคนพัทลุงเอง มาเยี่ยมชมค่อนข้างมากและสม่ำเสมอ ทำให้แถบนี้มีร้านค้าจำนวนมากมารวมกันตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการเดิมที่มีสถานที่ของตัวเองอยู่แล้ว และบุคคลใกล้เคียงต้องการสถานที่ขายของเช่นกัน จึงมีการจัดตั้งตลาดน้ำทะเลน้อย เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่พักผ่อนคลายร้อน กับร้านอาหารและของฝากขึ้นชื่อต่าง ๆ เพื่อนำรายได้มาสู่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 9.00-19.00 น. เปิดวันเสาร์และอาทิตย์
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม ไม่มี
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง