ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย ได้ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประเทศ ภายในมีสะพานเดินชมศึกษาธรรมชาติ ที่สามารถมองเห็นนกหลากหลายชนิด เช่น นกอีโก้ง นกปากห่าง นกจาบคา นกพริก ฯลฯ และสามารถชมบรรยากาศมุมสูงจากหอคอยดูนก ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่ มีบริการบ้านพักสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.30-16.30 น.
เบอร์โทร 074685599 0950397185
ค่าเข้าชม คนไทย เด็ก 20 บ. ผู้ใหญ่ 30 บ.
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150