หมู่บ้านทะเลน้อย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

หมู่บ้านทะเลน้อย

เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำประมงเป็นหลัก ปัจจุบันชาวบ้านส่วนหนึ่งเดินทางออกไปหางานทำในต่างถิ่น ชาวบ้านที่เหลือก็ยังทำประมง ทำหัตถกรรม (หัตถกรรมกระจูด) ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป การเดินชมบรรยากาศในหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน จะได้พบกับงานหัตถกรรมกระจูด ตั้งแต่การเริ่มตากกระจูด รีด สาน ย้อมสี จนกระทั่งตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เสื่อ กระเป๋า ตะกร้า เป็นต้น รอยยิ้มและเสียงทักทายของชาวบ้านในชุมชน เป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปเยือนหมู่บ้านทะเลน้อยเกิดความประทับใจในอัธยาศัยไมตรีของชาวบ้านที่นี่ ของฝากจากทะเลน้อย ที่วางขายอยู่ที่จุดจำหน่ายของฝาก ส่วนใหญ่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปจากหมู่บ้านทะเลน้อย ทั้งผลิตภัณฑ์จากกระจูด ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปปลา เช่น ปลาดุกร้า ต้นตำรับของปลาดุกร้าของแท้ต้องที่ทะเลน้อยเท่านั้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.00 - 17.00 น.
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม ไม่มี
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง