วัดสะทังชายทะเล

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

วัดสะทังชายทะเล

วัดสะทังชายทะเล พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงใกล้ทะเลสาบ โดยเล่ากับสืบมาว่าพื้นที่ตั้งวัดนั้นเดิมเป็นเมืองโบราณ มีนามว่า “ เมืองสทัง” โดยปรากฏชื่อเมืองโบราณแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ชาวบ้านมักเรียกสั้นๆว่า “วัดทัง ” สร้างขึ้นเป็นวัดประมาณ พ.ศ. 2121 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้าง ต่อมาได้รับการบูรณะให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ มีอาคารเสนาสนะที่พำนักอยู่อาศัยของพระสงฆ์เมื่อประมาณ พ.ศ. 2459

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ไม่ได้ระบุ
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม ไม่มี
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านสะทัง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง