เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง เป็นหน่วนงานรัฐที่ดูแลพื้นที่อนุรักษ์โลมาอิรวดี 14 ตัวสุดท้ายของทะเลสาบสงขลา พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง เป็นแหล่งอาศัยของโลมาอิรวดี ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 5 ของโลก ขณะนี้โลมาอิรวดีอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธ์ ทั้งนี้โลมาอิรวดี เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ลำดับที่ 167 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม รับโลมาอิรวดีที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ ไว้ในพระบรมชินูปถัมถ์ โดยในปี 2560 โลมาอิรวดีได้ตายเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการติดเครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อโลมาอิรวดี จึงได้ประกาศพื้นที่ควบคุมพิเศษ ในท้องที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน , ตำบลลำปำ อำเภอเมือง ตำบลหานโพธิ์ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน , ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว , ตำบลฝาละมี ตำบลปากพะยูน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง , ตำบลกระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส ตำบลเกาะใหญ่ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ และตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตคุ้มครองโลมาอิรวดี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.30-16.30 น.
เบอร์โทร 074 675 527
ค่าเข้าชม คนไทย เด็ก 20 บ. ผู้ใหญ่ 30 บ.
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง