ตลาดปากพะยูน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ตลาดปากพะยูน

ตลาดปากพะยูนตั้งอยู่ในตัวเมืองของอำเภอปากพะยูน มีของสดเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา มากมาย ที่ชาวประมงในพื้นที่ออกเรือไปจับมาเอง นอกจากของสดแล้ว ยังมีของแห้งอย่างปลานานาชนิดตากแห้งก็หาซื้อได้ง่าย ตลาดปากพะยูนอยู่ติดกับทะเลสาบซึ่งเป็นที่ทำประมงของชาวบ้าน ตลาดแห่งนี้จึงมีบรรยากาศที่คึกคัก

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ไม่ได้ระบุ
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม ไม่มี
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง