จุดชมวิวทะเลสาบบ้านปากบาง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

จุดชมวิวทะเลสาบบ้านปากบาง

จุดชมวิวทะเลสาบบ้านปากบางเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบกับคลองระโนด น้ำจากทะเลสาบใช้เส้นทางผ่านคลองระโนดออกสู่ทะเลอ่าวไทย เช่นเดียวกันนั้น น้ำทะเลจากอ่าวไทย ก็หนุนกลับเข้ามายังทะเลสาบ ทำให้เกิดระบบนิเวศที่เรียกว่าลากูน ที่มีเพียง 117 แห่งในโลกนี้ ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแบบลากูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นลากูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันที่จุดชมวิวทะเลสาบบ้านปากบางได้ปรับปรุงให้เป็นเป็นลานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สำหรับใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกจุดหนึ่งของทะเลสาบสงขลา มีร้านอาหารพื้นบ้านที่ใช้วัตถุดิบสดๆ จากทะเลสาบให้ได้ลิ้มลอง

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ เปิดบริการทุกวัน
เบอร์โทร เทศบาลตำบลระโนด 074-392563-5
ค่าเข้าชม ไม่มี
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด สงขลา 90141