ชุมชนท่าหิน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนท่าหิน

อัตลักษณ์วิถีชุมชน วิถีโหนด นา เล เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่าหิน โดยมีศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนโหนด นา เล เป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อรักษาและเพิ่มคุณค่าของวิถีโหนด นา เล จากอดีตที่พบปัญหาว่าในเลไม่มีปลา ในนาปลูกข้าวแต่ต้นทุนการปลูกข้าวกลับสูงขึ้น ตาลโตนดก็ราคาต่ำลงจนเหลือมูลค่าแค่นำไปทำไม้ฟืน ทำให้ชาวบ้านทิ้งวิถีเดิมออกจากบ้านไปทำงานในเมือง จึงเกิดการคุยกันว่าควรจะฟื้นฟูอาชีพที่มีเดิมในชุมชน โดยเริ่มจากฟื้นทะเลให้มีปลา ฟื้นนาให้มีต้นทุนการปลูกข้าวที่ต่ำ และแปรรูปตาลโตนดเพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น เมื่อมีการกำหนดแนวเขตอนุรักษ์บ้านปลา ก็มีปลามากขึ้น การทำนาก็มีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวพื้นบ้านก็คือข้าวสาหรี ทำปุ๋ยชีวภาพจากลูกตาลโตนดและเศษปลาเพื่อลดต้นทุนในการปลูกข้าว แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดส่งผลให้ตาลโตนดมีราคาสูงขึ้น กลุ่มเยาวชนก็หันกลับมาทำอาชีพปีนตาลเพราะรายได้ดีกว่าออกไปทำงานนอกบ้าน คุณภาพของตาลโตนดที่ชุมชนท่าหินจัดได้ว่ามีคุณภาพดี เพราะที่นี่ปลูกข้าวเพียงปีละครั้ง เนื่องจากการปลูกข้าวจำเป็นต้องใช้น้ำมาก หากปลูกข้ามากกว่าปีละครั้งก็จะส่งผลต่อคุณภาพของตาลโตนด ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด นา เล เปิดรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยควรทำการติดต่อล่วงหน้า มีผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เช่น น้ำตาลโตนดผง ขอบอกเลยว่าตาลโตนดของที่นี่รสชาติดีจริงๆ สำหรับผู้สนใจเรียนรู้วิถีโหนด นา เล สามารถติดต่อเพื่อศึกษาและเรียนรู้กับทางชุมชน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ติดต่อล่วงหน้า
เบอร์โทร 0812757156
ค่าเข้าชม มีค่าทำกิจกรรมรวมอาหารกลางวัน
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา