โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

หับ โห้ หิ้น หรือโรงสีแดง เป็นโรงสีข้าวเก่าแก่ของเมืองสงขลา อยู่บนถนนนครนอก ด้านหนึ่งของโรงสีสามารถเดินเชื่อมต่อไปสู่ทะเลสาบสงขลา มีท่าเรือขนถ่ายสินค้า แต่ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่จอดเรือประมง โรงสีแดงเป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2457 เจ้าของคือรองอำมาตย์ตรีขุนราชกิจการี (จุ่น เลี่ยง ลิ้มเสาวพฤกษ์) โดยมีที่ตั้งอยุ่ที่บ้านเลขที่ 13 ถนนนครนอก ริมทะเลสาบสงขลา ชื่อ "หับ โห้ หิ้น" แต่ผู้คนมักจะเรียกว่าโรงสีแดง เพราะอาคารทั้งหลังทาด้วยสีแดง โรงสีแดงมีความผูกพันธุ์กับคนสงขลามาตั้งแต่อดีต เพราะเป็นที่รับสีข้าวจากพื้นที่ปลูกข้าวรอบทะเลสาบสงขลา สามารถผลิตข้าวสารจำหน่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิ เปรัค และอีโป ในประเทศมาเลเซียภายในโรงสีแดง มีการจัดแสดงภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา และของโรงสี มีเรือโบราณ บ่อน้ำโบราณ และท่าเรือขนสินค้า นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปเดินชมและถ่ายภาพ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.00-18.00 น.
เบอร์โทร 074 321 675
ค่าเข้าชม ไม่มี
เว็บไซต์
ที่อยู่ ถนน นครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000