ขนำเป็ดหงส์

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ขนำเป็ดหงส์

ทุ่งระโนด ทุ่งนาขนาดใหญ่ของพื้นที่ภาคใต้ เป็นพื้นที่คั่นกลางระหว่างทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย ในอดีตท้องทุ่งแห่งนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นตาลโตนด และนาข้าว ปัจจุบันทุ่งนาหลายแห่งกำลังถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ต้นตาลโตนดหลายต้นถูกโค่นลง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่กำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของท้องทุ่งแห่งนี้ ก็ยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่แบ่งปันแปลงนาที่เป็นพื้นที่ทำมาหากินของตนเองให้นกเข้ามาอยู่ ทำให้บริเวณแปลงนา 300 ไร่ มีนกเป็ดหงส์เข้ามาอยู่อาศัย เลี้ยงลูก รวมถึงทำรังวางไข่ ซึ่งในอดีตนกเป็ดหงส์เคยตกอยู่ในสถานะเป็นนกที่หาได้ยากมากในประเทศไทย และใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากสูญเสียที่อยู่ในธรรมชาติ แต่การดูแลและปกป้องพื้นที่ 300 ไร่ของคุณไวศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ไม่ให้คนเข้ามาล่านก และปรับเปลี่ยนท้องนาให้กลายเป็นทุ่งน้ำ ส่งผลให้นกเป็ดหงส์ที่เคยเป็นนกอพยพ เปลี่ยนมาลงหลักปักฐาน และขยายเผ่าพันธุ์ ในพื้นที่แปลงนา 300 ไร่ หรือที่เรียกกันว่า ขนำเป็ดหงส์ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็น พื้นที่อนุรักษ์ภาคพลเมือง ที่มีการดำเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากในพื้นที่ของตนเอง จากสถานะของนกเป็ดหงส์ที่ไม่พบการสร้างรัง ขยายพันธุ์ในประเทศไทยมาหลายสิบปี แต่ที่ขนำเป็ดหงส์กลับทำให้สถานะของนกเป็ดหงส์กลับมาเป็นนกที่ไม่อพยพไปไหน สร้างรัง วางไข่ และออกลูกหลาน เพิ่มจำนวนนกมากขึ้นในพื้นที่ของตำบลพังยาง ขนำเป็ดหงส์ทำให้เราได้เห็นนกหายากในระยะไม่ไกลเกินไป สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อเข้า blind ถ่ายนก หรือชมนกได้

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ติดต่อล่วงหน้าเพื่อเข้าชมนก
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลพังยาง อ.ระโนด สงขลา