วัดบางกอบัว

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

วัดบางกอบัว

วัดบางกอบัว ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ซอยเพชรหึงษ์ 57 เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในคุ้งบางกะเจ้า สร้างขึ้นในราวยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีชาวมอญชื่อ “มะทอ” และชื่อ “ประทุม” สองสามีภรรยาเป็นผู้สร้างขึ้น และขนานนามว่า “วัดบางกะบัว” ต่อมาเพี้ยนเป็น “วัดบางกอบัว” ซึ่งวัดนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่ 11 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เคยเสด็จมาประทับแรม เชิญชวนร่วมสักการะหลวงปู่เหมือน พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านทั่วไปได้สัมผัสถึงความเมตตาและวัตรปฏิบัติที่งดงาม หลวงปู่เหมือนจึงเป็นที่นับถือของชาวบางกอบัว พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับฟังเรื่องราวประวัติของเรือทองดำ เรือมาศโบราณ ที่เป็นเรือตามขบวนของทางชลมาตรของ รัชกาลที่ 5

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ติดต่อก่อนเข้าชม
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ