ช่องแสมสาร

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ช่องแสมสาร

ระหว่างชายฝั่งของหมู่บ้านชาวประมงแสมสาร ที่ซึ่งมีเรือนับ 100 จอดเทียบสะพานปลาทั้ง 7 แห่งอยู่เสมอ กับหมู่เกาะเล็กๆ ที่มองเห็นสุดสายตา จะมีช่องน้ำแคบๆ สำหรับให้เรือเข้ามาเทียบชายฝั่งที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า “ช่องแสมสาร” เพราะหมู่เกาะเล็ก ๆ ที่จับกลุ่มอยู่ด้วยกันใกล้ ๆ กับชายฝั่ง ทำให้เป็นปราการป้องกันคลื่นลมแรงของท้องทะเลโดยธรรมชาติ บริเวณนี้จึงเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการตกปลาเป็นอย่างมาก ที่บริเวณหมู่บ้านสามารถจับจ่ายอาหารทะเลสดๆ ได้ตั้งแต่เช้าตรู หรือจะเช่าอุปกรณ์ประมง เรือ ออกมาพิสูจน์ฝีมือกันก็ย่อมได้

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร -
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่