ไทธานี

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ไทธานี

หมู่บ้านศิลปะและวัฒนธรรม ไทธานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กับศิลปและวัฒนธรรมของไทยทั้งสี่ภาค ที่ซึ่งจะพาเราย้อนอดีตไปกับ สถาปัตยกรรม กิจกรรมวิถีไทย อาหารไทยแบบขันโตก การแสดงวัฒนศิลป์ และการแต่งกายแบบไทยทุกภาค เพื่อประสบการณ์ อันทรงคุณค่าของเรื่องราววิถีไทยในอดีต

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8:00 – 17:00 น.
เบอร์โทร 094-498-5996
ค่าเข้าชม ตั้งแต่ 150 บาท
เว็บไซต์
ที่อยู่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี