พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และเกาะทะเลไทย

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และเกาะทะเลไทย

พิพิธภัณฑ์บนชายฝั่งทะเลสัตหีบตรงข้ามกับเกาะแสมสารพอดิบพอดี พิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากพระราชกระแสและพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่มอบหมายให้กองทัพเรือจัดสร้างสถานเรียนรู้สำหรับเยาวชน อาคาร 5 หลังไล่ระดับบนเนินเขาหมาจอ บอกเล่าเรื่องราวของโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนระบบนิเวศของป่าชายเลน ป่าบนเกาะแก่ง และใต้ท้องทะเล ท้ายสุดเป็นเรื่องราวของกองทัพเรือ กับวีรกรรมในการปกป้องอธิปไตยบนน่านน้ำไทย จบด้วยการชมวิวหมูบ้านประมงเก่าแก่แห่งแสมสารจากมุมสูง และเกาะแสมสารที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากจุดนี้

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 9:00 – 18:00 น.
เบอร์โทร 038-432-475
ค่าเข้าชม เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท
เว็บไซต์
ที่อยู่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี