ชุมชนบ้านชายทะเลบางละมุง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนบ้านชายทะเลบางละมุง

ชุมชนบ้านชายทะเล หรือที่รู้จักกันในนาม “กลุ่มประมงพื้นบ้านเทศบาลตำบลบางละมุง” เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองพัทยา (ฝั่งซ้าย) และท่าเรือแหลมฉบัง (ฝั่งขวา) คนในชุมชนยังคงวิถีประมงพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ปัจจุบันระหว่างเดือนตุลาคม – เมษายนของทุกๆ ปี (ช่วงฤดูวางไข่สัตว์น้ำ) ชาวบ้านจะทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเรียนรู้และลงมือทำให้นักท่องเที่ยว อาทิ เรียนรู้ธนาคารปูไข่นอกกระดอง การถักแห การทำจั่นดักปู และพาออกทะเลไปตกหมึก ดำน้ำดูปะการังที่เกาะนก เก็บขยะจากเกาะมาฝั่งเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ที่นี่ยังมีกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านเทศบาลตำบลบางละมุง ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการให้ประกอบอาหารทะเลอีกด้วย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ต้องนัดหมายล่วงหน้า และขออภัยเป็นอย่างสูง ด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ สิ่งอำนวยความสดวกต่าง ๆ หลายอย่าง จึงของดการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะที่ความประสงค์แจ้งขอเข้าศึกษาดูงาน เป็นการชั่วคราว
เบอร์โทร 086-8169003 085-0583289 086-0330385 038-233-191-2
ค่าเข้าชม ค่าเช่าเรือลำละ 2,500บาท ค่าเรือสำหรับตกปลาและปลาหมึก(กลางคืน) ลำละ 6,000 บาท ค่าอาหารประมาณ 200บาท/มื้อ/คน
เว็บไซต์
ที่อยู่ 144 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี