รับเบอร์ แลนด์

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

รับเบอร์ แลนด์

พิพิธภัณฑ์ยางพาราแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยบนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ อุทยานการเรียนรู้ กับเรื่องราวของยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ผ่านสื่อการเรียนที่ทันสมัย ตั้งแต่กำเนิดต้นยาง เป็นน้ำยางดิบ จนถึงการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานและเรียนรู้ทุกรายละเอียดของยางในเวลาเดียวกัน

รีวิว (1 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 11.00 – 18.00 น.
เบอร์โทร 038-413-490
ค่าเข้าชม ตั้งแต่ 60 บาท
เว็บไซต์
ที่อยู่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี