กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือ

กลุ่มประมงดั้งเดิมในพื้นที่นาเกลือ ได้รวมตัวเป็นกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างชุมชนตลาดเก่านาเกลือกับในส่วนของประมง โดยมีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยการล่องเรือเยี่ยมชมการทำซั้งเชือก และแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์ทะเลด้วยซั้งเชือก การตกหมึก ชมพระอาทิตย์ตก และชมปราสาทสัจธรรม เป็นต้น

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 6.00 – 19.00
เบอร์โทร 038-223-241
ค่าเข้าชม โปรดติดต่อ
เว็บไซต์
ที่อยู่ ถนนพัทยา-นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี