ผลิตภัณฑ์จากหนังแพะ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ผลิตภัณฑ์จากหนังแพะ

ที่ชุมชนเนินพลับหวาน มีการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของชาวมุสลิม โดยการบริโภคเนื้อแพะ และยังมีการใช้ประโยชน์จากหนังแพะในการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ อาทิ กระเป๋าสตางค์ พวงกุญแจ เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง โดยได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานในท้องถิ่นในการพัฒนารูปแบบและการผลิต มีการนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชน นอกจากนี้ ก็ยังจัดกิจกรรมเปิดสอนให้ผู้สนใจได้ลงมือทำผลิตภัณฑ์จากหนังแพะอีกด้วย กลุ่มคณะที่สนใจเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากหนังแพะ สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายจัดเตรียมกิจกรรมล่วงหน้า ที่ชมรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรม ชุมชนเนินพลับหวาน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.00 – 18.00 น.
เบอร์โทร 086-840-0276
ค่าเข้าชม โปรดติดต่อ
เว็บไซต์
ที่อยู่ ซอยเนินพลับหวาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี