ลานวัฒนธรรมบ้านร้อยเสา

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ลานวัฒนธรรมบ้านร้อยเสา

ลานวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดวิถีไทยดั้งเดิมของชาวตะเคียนเตี้ย รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนในอดีต ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ตำรายารักษาโรค ตำราโหราศาสตร์ และพระเครื่อง ฯลฯ และยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างงานหัตถกรรมพื้นบ้าน การปลูกผักสวนครัวและสวนสมุนไพร และยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับผู้มาเยือน การร่วมกิจกรรมต่างของบ้านร้อยเสาต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อการเตรียมกิจกรรมรองรับไม่ว่าจะเป็นการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่พัก กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเส้นทางมะพร้าว ของชุมชนตะเคียนเตี้ย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.00 – 18.00 น.
เบอร์โทร 085-698-9732
ค่าเข้าชม โปรดติดต่อ
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี