โรงแรมพูลแมน พัทยา จี

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

โรงแรมพูลแมน พัทยา จี

คุณสามารถฝันหรือจะอยู่ในฝันของคุณที่โรงแรมพูลแมนพัทยาจีซึ่งเป็นสุดยอดของโรงแรมรูปแบบไทยและทันสมัยที่เหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน
เบอร์โทร (+66)38/411940-8
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ 445/3 หมู๋ 5 - นาเกลือ ซอย 16