สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง ส่วนจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ทะเล

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น.
เบอร์โทร 038-391671 ถึง 3
ค่าเข้าชม เด็ก 40 บาท /ผู้ใหญ่ 80 บาท
เว็บไซต์
ที่อยู่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี