อ่าวสวนใหญ่@เกาะหมาก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

อ่าวสวนใหญ่@เกาะหมาก

อ่าวสวนใหญ่ ชายหาดแห่งนี้นับเป็นหาดที่สวยงามแลอ่าวสวนใหญ่ะยาวที่สุดของเกาะหมาก ทรายสีขาว สามารถเล่นน้ำได้ดีและยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นเกาะผีอยู่ตอนท้ายของหาดและเกาะขาม นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วเรือข้ามไปเที่ยวเกาะขามได้ ใช่้เวลาประมาณ 5-10 นาที เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะ cr.www.ilovekohmak.com

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ อ่าวสวนใหญ่@เกาะหมาก