รูปปั้นแล้วแต่เธอ@เกาะหมาก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

รูปปั้นแล้วแต่เธอ@เกาะหมาก

รูปปั้นศิลปะโบราณจากศิลปินชาวกัมพูชา โดยศิลปินได้ปั้นไว้ด้วยกัน 2 ตัว และได้ใช้รูปปั้นเป็นป้ายอธิบายข้อมูล

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ เกาะหมาก